Geboorte is een magisch moment in je leven. We hebben het allemaal ervaren en iedereen heeft zijn eigen verhaal. Een goede start geeft je een goede basis in het leven. Maar wat als je start minder soepel is verlopen? Wat betekent dat voor je ontwikkeling? Verbroken verbindingen die prenataal en tijdens de geboorte worden opgedaan, kunnen een diepe imprint achterlaten. Dit leidt vaak tot een bepaald gedrag en belemmerende overtuigingen die ons in de weg staan om een gezonde relatie aan te gaan met onszelf en anderen.Deze bijscholing is erop gericht je bewust te maken van de verschillende patronen en dynamieken die ontstaan door een verbroken verbinding en de behoeften te herkennen die daaruit voor voortvloeien. En wat er nodig is om de verbinding weer te helen.  Dit alles wordt aangeboden in een praktisch protocol welke direct toepasbaar is in je praktijk.​

Wat komt aan bod:

•    Gedrag en behoeften van kinderen en volwassenen bezien vanuit de perinatale en prenatale periode

•    38 patronen die invloed hebben op de verbinding tussen moeder en kind, de patronen die je het meest tegen komt in de praktijk worden besproken

•    Het toepassen van het protocol ‘Verbroken verbinding’

•    Waar ontstaan hechtingsproblemen en wat kan je er preventief aan doen.

Voor meer info en inschrijven zie: Wendy van der Pas | www.praktijksada.nl

>
× WhatsApp mij